Tilbake til nyheter
Til toppen

Ny energiløsning for Longyearbyen

Regjeringen går i dag ut med sin beslutning om at kullkraftverket i Longyearbyen skal fases ut. Dette vil få konsekvenser for fremtidig drift i Gruve 7.

I dag kom nyheten om at energiløsningen i Longyearbyen skal erstattes av en sikrere og mer miljøvennlig energiløsning. Dette innebærer en utfasing av kull som energiform.

Store Norske driver Gruve 7 som produserer kull til dagens energiverk. Næringsminister Iselin Nybø bekrefter at det vil være naturlig å vurdere hvilke konsekvenser nedleggelsen vil ha for fremtidig drift i Gruve 7.

– Dagens beslutning peker mot en sannsynlig avslutning av Gruve 7. Gruven har i dag 39 ansatte, og bortfallet av disse arbeidsplassene kommer i tillegg til de som forsvinner i Svea og Lunckefjell om noen få år. Dette påvirker ikke bare våre ansatte, men vil ha ringvirkninger for hele Svalbard, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Store Norske ble etablert i 1916 og er eid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Det er en hjørnestensbedrift som i over hundre år har sikret trygge arbeidsplasser på Svalbard.

– Dette er en spesiell dag. Vi har vært forberedt på beskjeden om overgangen til ny energiløsning, og er kjent med hvilke konsekvenser det vil ha for Gruve 7. Likevel kjennes det vemodig. Nå er vi opptatt av å jobbe videre med de planene vi har for å sikre gode beslutningsprosesser og legge forholdene til rette for en avslutning av Gruve 7 som også ivaretar våre ansatte, sier Per Nilssen, sjef for Gruve 7.

I tillegg til gruvedrift har Store Norske i dag virksomhet innen eiendom, logistikk, energi og infrastruktur, kulturminner og reiseliv. Store Norske er midt i en omstillingsprosess, og jobber konkret med å utvikle ny virksomhet innenfor fornybar energi i Arktis. Selskapet har også ambisjoner om å vokse innenfor eksisterende virksomhetsområder som næringseiendom og logistikk.

– Vi var forberedt på denne beslutningen og er positiv til omleggingen til ny energiløsning i Longyearbyen, tross konsekvensene for Gruve 7. Vi jobber nå med nye satsingsområder med mål om å skape nye stabile, fremtidsrettede, helårlige arbeidsplasser på Svalbard. Som en del av dette har vi signalisert at vi ønsker en rolle i den nye energiløsningen. Vi har kompetanse og erfaring fra utvikling og drift av energianlegg fra både Svea og Isfjord Radio, og vi jobber nå med omlegging til fornybar energi på Isfjord Radio. Dette kan være starten på en ny virksomhet, hvor vi med utgangspunkt i Longyearbyen kan tilby fornybare energiløsninger til mindre destinasjoner i hele Arktis, sier Ertsaas.

Foto: Ragnhild Utne