Tilbake til nyheter
Til toppen

Store Norske partner i forskningssenter for vindkraft

Forskningssenteret NorthWind skal bidra til lønnsom utvikling av havvind og vindkraft. Det er et partnerskap mellom NTNU og SINTEF, og Store Norske er en av næringslivspartnerne i samarbeidet.

Olje- og energiminister Tina Bru annonserte 11. desember at Forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) NorthWind blir støttet med til sammen NOK 120 millioner over 8 år. NorthWind skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber, og vindkraft som respekterer natur og mennesker.

– Dette er svært gledelig fordi samarbeidet mellom disse nesten 50 partnerne fra mange ulike bransjer åpner store industrielle muligheter for bedrifter i hele landet. Dette er et viktig bidrag til å forsyne verden med fornybar elektrisitet. Arbeidsprogrammet i NorthWind er banebrytende og visjonært, og skal bidra til verdifulle, radikale, grønne innovasjoner. Jeg vil berømme regjeringen for å ta initiativ til utlysningen av et slikt senter, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.

Store Norske har som strategi fremover å utvikle seg som energiselskap og gjøre Svalbard til et testsenter for fornybar energi.

– Vi vet at svært mange av lokalsamfunnene i Arktis baserer energiforsyningen sin på fossilt drivstoff. Vi ønsker derfor å starte med å teste ut et komplett, fornybart energisystem som er skreddersydd for arktiske forhold ved Isfjord Radio. Målet er at løsningene kan eksporteres til andre steder. Vi er helt avhengige av gode samarbeidspartnere på dette, derfor er også NorthWind et relevant partnerskap for oss, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

NorthWind ledes av SINTEF sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges Geotekniske institutt (NGI), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Universitetet i Oslo (UiO). Gjennom forskning skal senteret bidra til å kutte kostnader og øke effektiviteten til havvind for å berede grunnen for en konkurransedyktig norsk eksportindustri. Samtidig skal senteret jobbe for å bidra til bærekraftig utbygging av vindkraft på lands og til vanns.

NorthWind skal skape verdier for norsk næringsliv og samfunnet ellers. I tillegg til forskningspartnerne er over 40 norske næringslivspartnerne med.

– Norge er en kunnskapsstormakt innenfor havromsteknologi. NorthWind etablerer et landslag som vil forske frem de nye radikale løsningene som gjør at havvind vil bli en svært viktig del av fremtidens energiforsyning. Kunnskapen utviklet i senteret vil også være verdifull for de andre viktige havnæringene i Norge, sier Alexandra Bech Gjørv.