Tilbake til nyheter
Til toppen

– Arbeidet med skredvollen er godt i gang

Store Norske er leid inn av NVE som byggeleder for arbeidet med skredvollen i Lia under fjellet Sukkertoppen. Vi satser på å arbeide enda en måned med vollen før kulden setter inn for fullt på Svalbard.

– Dette er et viktig prosjekt for å gjøre det enda tryggere å bo i Longyearbyen. Vi er godt i gang med arbeidet, men det er umulig å jobbe med masser hvis det er for mye frost i bakken. Derfor tar vi driftshvile i vinter, før vi går på igjen når varmegradene igjen kommer, sier Anders Ringheim, byggeleder i Store Norske.

Den drøyt 400 meter lange og 5,5 meter høye skredvollen er planlagt ferdig innen utgangen av oktober neste år. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er byggherre og prosjektleder for arbeidet. Store Norske har byggeledelse, koordinerer HMS-arbeidet, bidrar med logistikktjenester og diverse administrative oppgaver.

– I Svea og Lunckefjell har vi arbeidet med flytting av masser i terrenget og brukt store anleggsmaskiner i røft arktisk klima. Vi tar med oss denne erfaringen, samme med 100 års industrierfaring i Arktis når vi bygger skredvollen, sier Ringheim.

Det er store mengder masse som skal fylles inn. 40.000 kubikk, eller 80.000 tonn, med masse hentes fra Longyearbyen, nærmere bestemt fra Longyearelva i området rundt Nybyen.

– Vi koordinerer uthentingen av massene med NVEs elvesikringsprosjekt som innebærer at man blant annet lager et «sedimentasjonsbasseng». På den måter er det et vinn-vinn-prosjekt, der massen som fjernes brukes i skredvollen, sier Ringheim.

Når vollen er ferdig vil den strekke seg fra Vei 230 til Vei 226, være 400 meter lang og 5,5 meter høy. Den vil også ha en gangvei på toppen.

Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske, sier at det er viktig for selskapet å benytte den byggherre-kompetansen vi opparbeider gjennom det store oppryddingsprosjektet i Svea og Lunckefjell.