Tilbake til nyheter
Til toppen

Skal lage nytt, fornybart energisystem på Isfjord Radio

Store Norske har startet prosessen med å legge om energiforsyningen på Isfjord Radio fra fossilt drivstoff til fornybar energi. Sol, vind og hydrogen er aktuelle alternativer.

– I dag forbrukes det nærmere 200 000 liter diesel ved Isfjord Radio i året. Det ønsker vi nå å gå vekk fra. Vi ser et stort potensial i å benytte Svalbards egne fornybare ressurser, det vil si sol og vind. Det er et unikt samspill mellom disse på grunn av lysforholdene så langt nord, i tillegg til gunstige vindforhold. Vi går nå i gang med å vurdere de ulike alternativene i en konsekvensutredning. Ingenting er konkludert, og vi hører nå på innspill fra flere instanser, sier Sveinung Lystrup Thesen, eiendomssjef i Store Norske.

Trinnvis prosess

Isfjord Radio er en radiostasjon fra 1933 som i dag er en reiselivsdestinasjon med viktige tekniske funksjoner. Store Norske har eid anlegget siden 2006 og jobber nå med å omstille anlegget til fornybar energi.

– Vi ser for oss en trinnvis prosess der vi i første omgang tar i bruk solcellepanel på takene, batteri og termisk lagringskilde allerede i 2021. Deretter er ambisjonen å etablere vindmøller i 2022 og et hydrogensystem i 2023, sier Lystrup Thesen.

Høring hos Sysselmannen

Store Norske sendte en forhåndsmelding om energiprosjektet til Sysselmannen. Den vil bli sendt på høring, og da får interessenter og aktører som kan bli berørt av en eventuell utbygging, anledning til å komme med innspill til Sysselmannen på Svalbard om forhold som det bør tas spesielt hensyn til i den videre planleggingen.

Testsenter for fornybar energi

Store Norske har som strategi fremover å utvikle seg som energiselskap og gjøre Svalbard til et testsenter for fornybar energi.

– Vi vet at svært mange av lokalsamfunnene i Arktis baserer energiforsyningen sin på fossilt drivstoff. Vi ønsker derfor å starte med å teste ut et komplett, fornybart energisystem som er skreddersydd for arktiske forhold ved Isfjord Radio. Målet er at løsningene kan eksporteres til andre steder. Energisatsningen gjør vi i samarbeid med sentrale lokale aktører som Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), Avinor og Telenor, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Her kan du lese artikkel i Svalbardposten om energisatsingen