Tilbake til nyheter
Til toppen

Kunngjøring av konkurranse: Fase 2B - rivningsarbeider

Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell - Fase 2B - rivningsarbeider.

Stortinget har gjennom statsbudsjett for 2018 besluttet permanent stengning og avslutning av gruveaktivitetene i Svea og Lunckefjell på Svalbard.

Prosjektet er delt inn i tre faser: Fase 1 - Opprydding Lunckefjell, Fase 2A - Opprydding Svea Nord gruva og Fase 2B - Opprydding Svea samfunn.

 • Avslutningstiltak Fase 1 - oppstart mars 2019 er planlagt ferdigstilt høsten 2020.
 • Avslutningstiltak Fase 2A - oppstart februar 2020 er planlagt ferdigstilt oktober 2021.
 • Avslutningstiltak Fase 2B - rivningsarbeider: Oppstart av rivningsarbeidene er planlagt i første kvartal 2021, under forutsetning av at Stortinget bevilger midler over statsbudsjettet til gjennomføringen.
 • Konkurransen for Fase 2B - masseflyttingsarbeider er planlagt gjennomført i 2021 med anleggsstart i 2022.

Kort om prosjektet:

 • Svea innerst i Van Mijenfjorden sør for Longyearbyen på Svalbard. Det er ingen veiforbindelse mellom Svea og Longyearbyen og all transport må gå med båt, fly eller på vintervei over breen.
 • Rivning av om lag 25.000 m2 bygningsmasser.
 • Rivning av om lag 7.000 m2 plast/lagerhaller.
 • Rivning av flere installasjoner som tankanlegg, telemaster og lasteanlegg for utskipning.

Store Norske inviterer med dette godt kvalifiserte entreprenører til å søke om deltagelse i konkurransen, i første omgang til kvalifikasjonsfasen for Fase 2B - rivningsarbeider.

 • Søknad om deltagelse leveres gjennom konkurranseportalen Mercell. Utfyllende beskrivelse av kvalifikasjonskravene er tilgjengelig i konkurranseportalen.
 • Eventuelle spørsmål til kvalifikasjonsfasen rettes gjennom Mercell eller direkte til anskaffelsesrådgiver Martin Hagen, epost: martin.hagen@inventura.no, Tlf.: + 47 476 14 328

Store Norske vil etter kvalifikasjonsfasen velge inntil 6 entreprenører blant de kvalifiserte. Disse vil motta komplett konkurransegrunnlag i august, og inviteres til besiktigelse i Svea primo september 2020 for videre deltakelse i hovedkonkurransen.

 • De utvalgte entreprenørene skal utarbeide en overordnet gjennomføringsplan og løsningsbeskrivelse for oppdraget som en del av hovedkonkurransen.
 • SNSG står fritt til å justere på kvalifikasjonskravene dersom resultatet av kvalifikasjonssøknadene nødvendiggjør dette (mislykket resultat).

Overordnet fremdriftsplan for anskaffelsen

 • Frist for søknad om kvalifikasjon – 03.07.2020 kl. 24.00
 • Invitasjon til å delta i konkurransen – medio juli
 • Utsending av konkurransegrunnlag – ultimo august
 • Besiktigelse i Svea – medio september
 • Frist for å levere tilbud – ultimo oktober
 • Tildeling av kontrakt – ultimo desember

Du kan følge Miljøprosjektet her