Tilbake til nyheter
Til toppen

Ny profil og ny fremtid

I disse dager går vi i Store Norske ut med ny logo og nettside. Endringene symboliserer at Store Norske er i omstilling.

Da den mektige Svea Nord-gruva ble stengt i mars i år, markerte dette den endelige avslutningen av over hundre års gruvedrift i Svea. Gruvedrift har vært den viktigste kilden for norske arbeidsplasser på Svalbard. Det er nå i endring.

I Store Norske har vi flere tanker i hodet samtidig: Vi driver Gruve 7 i Longyearbyen, som leverer kull til energiverket og til industriformål i Europa, samtidig som vi forbereder oss på en fremtid med nye arbeidsoppgaver. Vi skal ta med oss all vår erfaring og historien inn i fremtiden og samtidig fornye oss gjennom å bygge på det vi er gode på. Vår nye logo viser fortsatt den gjenkjennelige isbjørnen med sin unge. Men i vår nye logo har isbjørnfamilien brutt opp fra sitt isflak og er på vandring, slik også Store Norske er.

Omstillingen har egentlig foregått i mange år allerede og endring er noe vi er kjent med på Svalbard. Gruvedriften har opp gjennom tiden vært skalert opp og ned både i Longyearbyen og i Svea. Longyearbyen har gått fra Store Norske sin «company town» til et mangfoldig samfunn. I tillegg til gruvedrift har vi opp gjennom tiden drevet mye annen virksomhet – alltid med fokus på å bidra til gode og stabile arbeidsplasser og et godt og trygt samfunn. I dag har vi rundt 400 boenheter fordelt på familieboliger og mindre leiligheter i Longyearbyen. I tillegg driver vi med arktisk logistikk gjennom Pole Position Logistics AS, og vi tilrettelegger for turistvirksomhet gjennom Gruve 3 AS.

Fremover har vi har definert fem områder der vi ser muligheter for at Store Norske kan ta en større rolle: eiendom, logistikk, mineralvirksomhet, energi og infrastruktur samt kulturminner/reiseliv.

Vi er en energiprodusent og har erfaring som spenner fra å levere kull til energiverket til å drifte dieselkraftverk i Svea og på Isfjord Radio. De siste årene har vi i tillegg til vanlig drift fokusert på nye, bærekraftige energiløsninger for Svalbard. På Isfjord Radio er vi i ferd med å gjennomføre en energiomstilling der målet er å fase ut diesel til fordel for fornybar energi. Vi har også satt i gang andre prosjekter der vi ser på muligheter for å utvikle ny aktivitet knyttet til utvikling, testing og drift av ulike energiløsninger på Svalbard i samarbeid med både lokale og sentrale aktører.

En av våre viktigste oppgaver er å sikre gode trygge arbeidsplasser på Svalbard. Det jobber vi hardt for å få til også fremover, og vi skal fortsette å være en god samarbeidspartner for næringslivet på Svalbard. I over hundre år har Store Norske vært en hjørnesteinsbedrift i Longyearbyen. Det vil vi fortsette med.

Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør, Store Norske