Tilbake til nyheter
Til toppen

Avslutning av et stykke norsk industrihistorie

(Longyearbyen, 4. mars 2020) I dag stengte den mektige Svea Nord-gruva på Svalbard. Dette markerer den endelige avslutningen av over hundre års gruvedrift i Svea.

– Dette er en spesiell dag. Det har vært kullproduksjon i Svea siden 1916 og nå markerer vi den endelige slutten. På en dag som dette går våre tanker til alle arbeiderne som har gjort en innsats i dette spesielle samfunnet, og spesielt til de som har mistet livene sine opp gjennom årene, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani.

Svea ligger innerst i Van Mijenfjorden på Svalbard. Det er en industrileir med rundt 300 sengeplasser og flyplass med regelmessige avganger til Longyearbyen. På det meste var det ca. 400 ansatte i Svea. I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 besluttet Stortinget å avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell.

– Arbeidet med å rydde Svea er et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. Vi rydder opp etter mer enn hundre års gruvedrift, fjerner og sikrer forurensing i grunn og sikrer at de naturlige prosessene kan overta og tilbakeføre området til naturlig tilstand. Vi fjerner infrastruktur og avfall, blant annet veier og bygninger. Når vi forlater området skal isbreene og fjellsidene fremstå upåvirket, sier Gudmund Løvli, leder for Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell.

Gruvedrift har vært den viktigste kilden for norske arbeidsplasser på Svalbard. Den endelige stengingen av Svea betyr ytterligere reduksjoner av arbeidsplasser i Store Norske.

– Vi er i en omfattende omstilling, og vi forbereder oss på en fremtid med nye arbeidsoppgaver. Vi drifter ennå Gruve 7 i Longerbyen og skal gjøre det i flere år fremover. I tillegg har vi ansatte innen bolig- og eiendomsforvaltning, logistikk og reiseliv. Nå ser vi etter nye og offensive muligheter hvor vi kan spille en rolle i den fremtidige nærings- og samfunnsutviklingen på Svalbard, sier Ertsaas.

Fakta om Svea og Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell:

  • Det første kulluttaket i Svea ble gjort av sommerekspidisjoner finansiert av Jernkontoret i Stockholm og Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund. AB Spetsbergens Svenska Kolfält ble stiftet etter at kullprisene steg som ett resultat av 1.verdenskrig. Selskapet ble dannet i 1916, og skiftet sener navn til Svenska Stenkolsaktiebolaget Spetsbergen.
  • Store Norske Spitsbergen Kulkompani kjøpte gruven for 1 millioner kroner i 1934.
  • På tidlig 2000-tallet startet den industrielle produksjonen av kull med om lag 400 ansatte og opp mot 200 på jobb i Svea til enhver tid.
  • Svea Nord-gruven har vært i drift siden 1999. Det siste kullet kom ut av gruven 8. april 2016, og det var da hentet ut ca. 32 millioner tonn. • Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell går ut på å fjerne alle spor av moderne gruvedrift i området Svea og Lunckefjell på Svalbard.
  • Store Norske er byggherre for prosjektet og har inngått avtale med Hæhre Entreprenør AS om Fase 1 av opprydningen, som foregår på Lunckefjell og over Marthabreen. Hæhre er også tildelt Fase 2A som er i området. Höganesbreen og langs Braganzavågen.
  • Siste fase, Fase 2B, skal foregå inne i selve tettstedet i Svea, og omfatter også Kapp Amsterdam. I Svea sentrum er det blant annet flere bygninger, infrastruktur og en flyplass.
  • Prosjektet anslås å koste totalt 2,5 milliarder kroner. I mars 2020 vil Store Norske komme med et oppdatert anslag på de totale kostnadene.

For mer informasjon, kontakt:

Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør, Store Norske. Telefon: 909 13 585

Gudmund Løvli, leder for Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell. Telefon: 906 64 442

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS ble stiftet i november 1916 og har hovedkontor i Longyearbyen. Selskapet er 100 prosent eid av den norske stat. Store Norskes virksomhet består av gruvedrift gjennom Store Gruvedrift AS, eiendomsutvikling og utleie av boliger gjennom Store Norske Eiendom og logistikk gjennom Pole Position Logistics AS. Store Norske har solid erfaring med industriell virksomhet under ekstreme, arktiske forhold.