Tilbake til nyheter
Til toppen

Skuterløype fra Longyearbyen til Svea via Gustavdalen

Store Norske orienterer om at det nå er stukket skuterløype til Svea via Gustavdalen. Løypa følger i all vesentlighet samme linje i terrenget som foregående år.

Ved passet øverst på Slakbreen/ Sjaktbreen og Varpbreen/ Gustavdalen var det flere nye og relativt brede, langsgående sprekker etter at breen har «sluppet» fjellsidene som følge av den varme sommeren i fjor. Sprekkene er fylt igjen, og snøbroer er etablert langs traseen. Vær oppmerksom på at skuterløypa er merket med stikker på begge sider av sporet i dette farlige området. Store Norske oppfordrer alle som ferdes i terrenget om å utvise forsiktighet og ta sine forholdregler når det gjelder sikkerhet i felt. All ferdsel langs traseen er på eget ansvar, og forholdene kan endre seg raskt. Bilder fra Sysselmannens flyvning med helikopter over området i oktober kan ses her: breflyving-okt-2020-nor.pdf (sysselmannen.no).

Hovedtraséen for transport mellom Longyearbyen og Svea går fortsatt via Höganäs og Svea Nord. Dette området er definert anleggsområde og ferdsel kan bare skje etter avtale med Store Norske. Det vil i lengre perioder foregå tungtransport i denne traseen og forsiktighet må utvises.

Foto: Hæhre Arctic