Miljøprosjektet

Etter nesten 100 års kullproduksjon tilbakeføres gruvesamfunnet i Svea til naturen. Vi fjerner bygg og infrastruktur, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon og en flyplass. Når vi forlater området skal isbreene og fjellsidene fremstå mest mulig upåvirket.

Salg og gjenbruk fra Svea

Til toppen

I Svea skal et helt gruvesamfunn fjernes og området tilbakeføres til naturen. Et sekstitalls bygninger, kraftstasjon, kaianlegg, gruvemaskiner, biler, og anleggsmaskiner er eksempler på noe av det som skal fjernes fra Svea. Det er en målsetning om at mest mulig skal komme til nytte utenfor Svea, og Store Norske har prosesser på gang for salg og gjenbruk fra Svea. Følg linkene nedenfor for å komme til riktig side.

Salgsvarer vil bli lagt ut fortløpende.

Til nå er det solgt gruveutstyr til blant annet England, Australia, Polen og Norge.

I Longyearbyen jobber vi sammen med flere aktører om å få til gjenbruksprosjekter med bygg og materiell fra Svea.