Språk Språk

Ledige regulerte tomter for hundegård i Bolterdalen for både privatpersoner og selskaper. Intereressenter for hundegårdstomt kan ta kontakt med Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS v/Per Chr. Frøislie på tlf. 930 41 110 eller e-post per.froislie(at)snsk.no. For mer informasjon om delplanen se http://www.lokalstyre.no/vedtatte-delplaner.253158.no.html.

Intereressenter for ledige tomter bolig og næringsformål i Longyearbyen kan ta kontakt med Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS v/Per Chr. Frøislie på tlf. 930 41 110 eller e-post per.froislie(at)snsk.no.

 

2012-11-09