Språk Språk

Ledige regulerte tomter for hundegård i Bolterdalen for både privatpersoner og selskaper. Intereressenter for hundegårdstomt kan ta kontakt med Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS v/Per Chr. Frøislie på tlf. 930 41 110 eller e-post per.froislie(at)snsk.no. For mer informasjon om delplanen se http://www.lokalstyre.no/vedtatte-delplaner.253158.no.html.

Intereressenter for ledige tomter bolig og næringsformål i Longyearbyen kan ta kontakt med Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS v/Per Chr. Frøislie på tlf. 930 41 110 eller e-post per.froislie@snsk.no

 

Administrasjonsvederlag grunneiendomsforvaltning (pr. 1.1.2015)

Administrasjonsvederlag                                                                                         Pris

Overførsel av festeretten                                                                                         1500

Saksbehandling ifm. NFDs behandling av festerett til utenlandske

selskaper/borgere                                                                                                    1500

Samtykke til seksjonering                                                                                          750

Inngåelse av festeavtaler uten utlysning                                                                  3000

Tinglysning av eksisterende festeavtaler/rettighet                                                    1500

Kartforretning - Fradeling                                                                                          3250

Kartforretning - Sammenføyning                                                                               2500

Kartforretning - Grensejustering                                                                                2500

Rekommandert forsendelse                                                                                        200

Utskrift/kopi av avtaler                                                                                                 150

Grunnboksutskrift                                                                                                        100

Utfakturering                                                                                                                  50

Innfestingskostnad for nye tomter og punktfester                                                 varierer

I kompliserte og tidkrevende saker vil det kunne påløpe ekstra gebyrer når de faktiske kostnadene avviker vesentlig fra administrasjonsvederlaget.

Alle påløpte eksterne kostnader i tilknytning til fradeling, tinglysning mm vil bli viderefakturert. Andre oppgaver kan være gjenstand for kostnadsdekning.

 

2012-11-09